Priser

1 Körlektion á 40 min:  600 kr
Teori (B):  2900 kr
Lastbil (C) kort:  3500 kr
Taxi:  4500 kr
Riskutbildning del 1:  600 kr
Halkbana:  2200 kr
Handledarutbildning:  400 kr

Paketpriser

10 Körlektioner:  5500 kr
20 Körlektioner:  10500 kr
Teori (B) + 10 Körlektioner:  8000 kr
Teori (B) + 20 Körlektioner:  12900 kr
Megapaket 20 Körlektioner + Teori + Risk ettan + Halkbana: 15900 kr